Chi tiết sản phẩm

Chi tiết sản phẩm

Tuner thu sóng FM Kwang sung

Tuner thu sóng FM Kwang sung
Tuner thu sóng FM Kwang sung Tuner thu sóng FM Kwang sung Tuner thu sóng FM Kwang sung

Đặc tính

Thu sóng FM/AM

Thông số kỹ thuật

Phụ kiện