Chi tiết sản phẩm

Chi tiết sản phẩm

Led 7 đoạn LTM8522HR

Led 7 đoạn LTM8522HR
Led 7 đoạn LTM8522HR Led 7 đoạn LTM8522HR Led 7 đoạn LTM8522HR

Đặc tính

   Led 7 đoạn LTM8522HR

 

Thông số kỹ thuật

Led 7 đoạn LTM8522HR

Chi tiết kỹ thuật 

http://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Lite-On%20PDFs/LTM-8522HR.pdf

Phụ kiện