Chi tiết sản phẩm

Chi tiết sản phẩm

Bộ chia Microphone Amperes MS1103

Bộ chia Microphone Amperes MS1103
Bộ chia Microphone Amperes MS1103 Bộ chia Microphone Amperes MS1103 Bộ chia Microphone Amperes MS1103

Đặc tính

Bộ chia Microphone Amperes MS1103

Thông số kỹ thuật

Bộ chia Microphone Amperes MS1103

– MS1103 chia mạch Microphone ngõ vào thành 2 ngõ ra, 01 ngõ ra kết nối với bộ điều khiển Master, 01 ngõ ra kết nối với bộ điều khiển Slave.

– Sử dụng khi có 2 bộ controller để tạo nên ma trận 16 kênh.

Phụ kiện