Chi tiết sản phẩm

Chi tiết sản phẩm

Bộ mở rộng Microphone thông báo Amperes EX1102

Bộ mở rộng Microphone thông báo Amperes EX1102
Bộ mở rộng Microphone thông báo Amperes EX1102 Bộ mở rộng Microphone thông báo Amperes EX1102 Bộ mở rộng Microphone thông báo Amperes EX1102

Đặc tính

Bộ mở rộng Microphone thông báo Amperes EX1102

Thông số kỹ thuật

Bộ mở rộng Microphone thông báo Amperes EX1102

- Sử dụng cho việc kết nối từ 2 micro PD1160 trở lên

Phụ kiện