Chi tiết sản phẩm

Chi tiết sản phẩm

Bộ thông báo khẩn của hệ thống ma trận Amperes ER1108

Bộ thông báo khẩn của hệ thống ma trận Amperes ER1108
Bộ thông báo khẩn của hệ thống ma trận Amperes ER1108 Bộ thông báo khẩn của hệ thống ma trận Amperes ER1108 Bộ thông báo khẩn của hệ thống ma trận Amperes ER1108

Đặc tính

Bộ thông báo khẩn của hệ thống ma trận Amperes ER1108

 

Thông số kỹ thuật

Bộ thông báo khẩn của hệ thống ma trận Amperes ER1108

 Bao gồm 8 ngõ vào tiếp âm và 8 ngõ ra, ưu tiên hơn tất cả các nguồn Audio khác từ Matrix Controller và định hướng các ngõ ra đến bộ thông báo khẩn như EP1200.

Phụ kiện