Chi tiết sản phẩm

Chi tiết sản phẩm

Micro chọn vùng IP 2N SIP MIC

Micro chọn vùng IP 2N SIP MIC
Micro chọn vùng IP 2N SIP MIC Micro chọn vùng IP 2N SIP MIC Micro chọn vùng IP 2N SIP MIC

Đặc tính

Thiết bị 2N SIP MIC là một micro thông minh giúp bạn thông báo một cách dễ dàng.

Tất cả các tính năng được tích hợp hết trong  2N SIP MIC 

Có 12 phím chức năng để điều khiển 12 vùng loa và bạn có thể cấu hình các phím bấm đó theo yêu cầu của mình.

Bạn có thể thông báo trực tiếp bằng micro hoặc phát những câu thông báo đã ghi âm sẵn.

2N SIP MIC  chỉ cần dùng 1 dây mạng có POE mà không cần phải một dây kết nối nào khác.

Đây là sản phẩm của tương lai và sự sáng tạo của con người.

2N SIP MIC  tích hợp micro cổ ngỗng chất lượng cao, âm thanh rõ ràng.

2N SIP MIC  hoạt động độc lập không cần máy chủ quản lý, dễ dàng kết nối với các thiết bị audio IP Axis

2N SIP MIC  còn có thể kết nối tới các thiết bị công nghệ thông tin khác hoặc tổng đài SIP, PBX để kết nối các thông báo trực tiếp.

Thông số kỹ thuật

Thiết bị 2N SIP MIC là một micro thông minh giúp bạn thông báo một cách dễ dàng.

Tất cả các tính năng được tích hợp hết trong  2N SIP MIC 

Có 12 phím chức năng để điều khiển 12 vùng loa và bạn có thể cấu hình các phím bấm đó theo yêu cầu của mình.

Bạn có thể thông báo trực tiếp bằng micro hoặc phát những câu thông báo đã ghi âm sẵn.

2N SIP MIC  chỉ cần dùng 1 dây mạng có POE mà không cần phải một dây kết nối nào khác.

Đây là sản phẩm của tương lai và sự sáng tạo của con người.

2N SIP MIC  tích hợp micro cổ ngỗng chất lượng cao, âm thanh rõ ràng.

2N SIP MIC  hoạt động độc lập không cần máy chủ quản lý, dễ dàng kết nối với các thiết bị audio IP Axis

2N SIP MIC  còn có thể kết nối tới các thiết bị công nghệ thông tin khác hoặc tổng đài SIP, PBX để kết nối các thông báo trực tiếp.

Phụ kiện

Thiết bị 2N SIP MIC là một micro thông minh giúp bạn thông báo một cách dễ dàng.

Tất cả các tính năng được tích hợp hết trong  2N SIP MIC 

Có 12 phím chức năng để điều khiển 12 vùng loa và bạn có thể cấu hình các phím bấm đó theo yêu cầu của mình.

Bạn có thể thông báo trực tiếp bằng micro hoặc phát những câu thông báo đã ghi âm sẵn.

2N SIP MIC  chỉ cần dùng 1 dây mạng có POE mà không cần phải một dây kết nối nào khác.

Đây là sản phẩm của tương lai và sự sáng tạo của con người.

2N SIP MIC  tích hợp micro cổ ngỗng chất lượng cao, âm thanh rõ ràng.

2N SIP MIC  hoạt động độc lập không cần máy chủ quản lý, dễ dàng kết nối với các thiết bị audio IP Axis

2N SIP MIC  còn có thể kết nối tới các thiết bị công nghệ thông tin khác hoặc tổng đài SIP, PBX để kết nối các thông báo trực tiếp.