Chi tiết sản phẩm

Chi tiết sản phẩm

Bộ xử lý tín hiệu số TOA DP-K1 CE

Bộ xử lý tín hiệu số TOA DP-K1 CE
Bộ xử lý tín hiệu số TOA DP-K1 CE Bộ xử lý tín hiệu số TOA DP-K1 CE Bộ xử lý tín hiệu số TOA DP-K1 CE

Đặc tính

Bộ xử lý tín hiệu  số TOA DP-K1 CE

 • Các chức năng xử lý tín hiệu khác nhau mà các DP-K1 có thể thực hiện được thiết lập bằng cách sử dụng cung cấp kèm
 • thiết lập phần mềm.
 • Các hướng dẫn vận hành tại các DP-K1 chỉ là để nhớ lại các thiết lập nhà nước được lập trình (cài sẵn bộ nhớ)
 • và để khóa / mở khóa các núm để ngăn chặn hoạt động sai tình cờ.
 • Đối với mô tả chi tiết của mỗi chức năng và thủ tục thiết lập của nó, đọc các thiết lập phần mềm
 • hướng dẫn bao gồm trong đĩa CD kèm theo

Thông số kỹ thuật

Bộ xử lý tín hiệu  số TOA DP-K1 CE

 • Các chức năng xử lý tín hiệu khác nhau mà các DP-K1 có thể thực hiện được thiết lập bằng cách sử dụng cung cấp kèm
 • thiết lập phần mềm.
 • Các hướng dẫn vận hành tại các DP-K1 chỉ là để nhớ lại các thiết lập nhà nước được lập trình (cài sẵn bộ nhớ)
 • và để khóa / mở khóa các núm để ngăn chặn hoạt động sai tình cờ.
 • Đối với mô tả chi tiết của mỗi chức năng và thủ tục thiết lập của nó, đọc các thiết lập phần mềm
 • hướng dẫn bao gồm trong đĩa CD kèm theo

Phụ kiện