Chi tiết sản phẩm

Chi tiết sản phẩm

DEVELOPMENT BOARD PIC - AVR - 89

DEVELOPMENT BOARD PIC - AVR - 89
DEVELOPMENT BOARD PIC - AVR - 89 DEVELOPMENT BOARD PIC - AVR - 89 DEVELOPMENT BOARD PIC - AVR - 89

Đặc tính

Đặc tính nổi bật của bộ KIT này khả năng thí nghiệm trên 3 dòng vi điều khiền : PIC - AVR và 89S ( hoặc 89C), đồng thời mạch nạp burn-E được tính hợp sẵn trên main board --> thao tác thực hành dễ dàng hơn.

Ngoài ra KIT còn hỗ trợ thực hành các dòng vi điều khiển khác như ARM, TI và lập trình logic với CPLD, FPGA do trên mạch có jumper chọn nguồn 5V và 3,3V.

Bộ KIT sử dụng mạch sợi 2 lớp đảm bảo sự chắc chắn đồng thời thời gian sử dụng sẽ lâu dài hơn.

Thông số kỹ thuật

Bộ KIT thí nghiệm có đầy những khối chức năng cơ bản để thí nghiệm. Bao gồm:

1. Khối nguồn - Power Supply

2. Khối nạp chương trình + module vi điều khiển - Programmer & MCU module

3. DC motor có Encoder - DC motor ( including Encoder)

4. Stepper motor

5. Giao tiếp RS232 - Serial interfaces for RS232

6. Giao tiếp RS485 - Serial interfaces for RS232

7. Real time clock DS1307

8. Real time clock DS12C887

9. Giao tiếp I2C với IC EEPROM 24Cxx - I2C interfaces with EEPROM

10. Loa Buzer 

11. Graphic LCD 128x64

12.Text LCD 16x2

13. Switch Logic

14. Khối tạo xung với IC 555 -  Pulse Generator with Adjustable Duty Cycle ( IC NE555)

15. LED 7 đoạn anode chung - 7-Seg LED

16.  LED matrix 8x8 2 màu - Matrix LED Dual color

17.  Ma trận phím 4x4 - matrix keyboard 4x4

18.  Nút nhấn đơn  -  Button

19.  Khối ADC - giao tiếp song song - ADC converter ( parallel interface)

20.  Khối DAC - giao tiếp SPI. - DAC converter ( SPI interface)

21. LED Thu hồng ngoại.- Infrared receiver

22. Giao tiếp PS2 -  PS2 keyboard interface

23. Giao tiếp USB -  USB interface

24. Cảm biến nhiệt độ LM35 - Temperature sensor ( analog)

25. Cảm biến nhiệt độ DS18B20 - Temperature sensor (digital)

26. Bộ ADC dùng biến trở - Potentiometer

27. LED đơn - Single LED

 

    

Module AVR : sử dụng cho các vi điều khiển ATMEGA16, ATMEGA32, ATMEGA8535, ATMEGA8515

Module 89S: sử dụng cho các vi điều khiển 89S51, 89S52, 89LS51, 89LS52, 89V51Rxx( Philip).

Module PIC : sử dụng cho các vi điều khiển PIC16, PIC18 có kiểu chân giống PIC16F877A và được "Burn-E" hỗ trợ.

 

Phụ kiện

Adapter nguồn 12VDC/1A, Motor DC có encoder, Stepper motor, GLCD 128x64, Text LCD 16x2, cáp RS232, dây bus các loại

Đĩa CD hướng dẫn, source mẫu, software lập trình.