Chi tiết sản phẩm

Chi tiết sản phẩm

Mixer phòng thu âm

Mixer phòng thu âm
Mixer phòng thu âm Mixer phòng thu âm Mixer phòng thu âm

Đặc tính

Mixer phong thu âm

Thông số kỹ thuật

Mixer phong thu âm 12,14,18 đường

Phụ kiện

Mixer phong thu âm