Chi tiết sản phẩm

Chi tiết sản phẩm

Micro điện động TOA DM-1200D

Micro điện động TOA DM-1200D
Micro điện động TOA DM-1200D Micro điện động TOA DM-1200D Micro điện động TOA DM-1200D

Đặc tính

Micro điện động TOA DM-1200D

  • Diecast thân kẽm.
  • Short-off kiểu trượt On / Off chuyển đổi.
  • Đầu nối đực XLR.

Thông số kỹ thuật

Micro điện động TOA DM-1200D

Transducer Dynamic
Polar Pattern Cardioid
Frequency Response 50Hz to 12kHz
Dynamic Range (Typical) not specified by manufacturer
Signal-to-Noise Ratio not specified by manufacturer
Maximum Input Sound Level not specified by manufacturer
Power Requirements Dynamic, no power required
Output Impedance 600 Ohms Balanced
Output Connectors 3-pin XLR
Pad No
Low Frequency Roll-Off No
Dimensions 1.55 x 6.54" (Diameter x Length)
Weight 10.44 oz

Phụ kiện