Chi tiết sản phẩm

Chi tiết sản phẩm

Cáp dẫn sóng cao tần 1/2 inch

Cáp dẫn sóng cao tần 1/2 inch
Cáp dẫn sóng cao tần 1/2 inch Cáp dẫn sóng cao tần 1/2 inch Cáp dẫn sóng cao tần 1/2 inch

Đặc tính

Chúng tôi chuyên cung cấp các loại cáp Viễn Thông dẫn sóng RF 50 Ohm loại  5/8", 1/2",7/8",10D-FB, 8D-FB của các hãng RFS, ANDREW, ROSENBERGER 

Thông số kỹ thuật

Chúng tôi chuyên cung cấp các loại cáp Viễn Thông dẫn sóng RF 50 Ohm loại  5/8", 1/2",7/8",10D-FB, 8D-FB của các hãng RFS, ANDREW, ROSENBERGER 

Và các loại Connector RF F, BNC, N, 7/16", 7/8", 1 5/8" tương thích với cáp

 

Phụ kiện

Chúng tôi chuyên cung cấp các loại cáp Viễn Thông dẫn sóng RF 50 Ohm loại  5/8", 1/2",7/8",10D-FB, 8D-FB của các hãng RFS, ANDREW, ROSENBERGER 

Và các loại Connector RF F, BNC, N, 7/16", 7/8", 1 5/8" tương thích với cáp