Chi tiết sản phẩm

Chi tiết sản phẩm

Hộp Micro loại 5 cổng MR5000N,MR1000N

Hộp Micro loại 5 cổng MR5000N,MR1000N
Hộp Micro loại 5 cổng MR5000N,MR1000N Hộp Micro loại 5 cổng MR5000N,MR1000N Hộp Micro loại 5 cổng MR5000N,MR1000N

Đặc tính

Hộp Micro loại 5 cổng MR5000N,MR1000N

Thông số kỹ thuật

Hộp Micro loại 5 cổng MR5000N

Panel gắn tủ rack dùng cho kết nối XLR loại 5 cổng

Hộp Micro loại 5 cổng ,MR1000N

Panel gắn tủ rack dùng cho kết nối XLR loại 10 cổng

Phụ kiện