Chi tiết sản phẩm

Chi tiết sản phẩm

Tăng âm truyền thanh

Tăng âm truyền thanh
Tăng âm truyền thanh Tăng âm truyền thanh Tăng âm truyền thanh

Đặc tính

Tăng âm truyền thanh chuyên dụng cho các Xã/Phường gồm các model sau :

Tăng âm truyền thanh 120W: PA-120

Tăng âm truyền thanh 200W: PA-200

Tăng âm truyền thanh 400W: PA-400

Tăng âm truyền thanh 600W: PA-600

Tăng âm truyền thanh 800W: PA-800

Tăng âm truyền thanh 1200W: PA-1200

Tăng âm truyền thanh 1800W: PA-1800

 

Thông số kỹ thuật

Tăng âm truyền thanh chuyên dụng cho các Xã/Phường gồm các model sau :

Tăng âm truyền thanh 120WPA-120

Tăng âm truyền thanh 200WPA-200

Tăng âm truyền thanh 400W: PA-400

Tăng âm truyền thanh 600W: PA-600

Tăng âm truyền thanh 800W: PA-800

Tăng âm truyền thanh 1200WPA-1200

Tăng âm truyền thanh 1800W: PA-1800

 

 

Phụ kiện

Tăng âm truyền thanh